background_600px_new_1A
Stroje pre chemické
čistenie šatstva
background_600px_new_2A1
Akcie
background_600px_new_3A1
Stroje pre čistenie
kovových a iných povrchov
background_600px_new_4B1
Stroje na pranie
bielizne
technologie_icon_200x200px
Špičkové moderné technológie
Enviromentálny prístup
Projekt a dodanie strojov na mieru
Certifikovaná inštalácia
Školenia Vášho personálu
Záručný a pozáručný servis

Spoľahnite sa
na odborníkov

Spoločnosť Mactech s.r.o. je dlhoročným spoľahlivým dodávateľom strojov na odstraňovanie nečistôt z povrchov textílií, odevov, bielizne, kovov, plastov a iných látok organickými rozpúšťadlami a vodou od renomovaných svetových spoločností

Všetky nami dodávané stroje sú v špičkovom prevedení – zohľadňujú posledný stav techniky. Stroje sú vyrábané podľa strojných, environmentálnych, ergonomických predpisov platných v EÚ a na Slovensku

V našom portfóliu máme stroje pre malé, stredné a veľké prevádzky chemických čistiarní a práčovní v penziónoch, hoteloch, nemocniciach, domovoch dôchodcov, ako aj pre strojárenský, plastový, obuvnícky a iný priemysel s komerčným a priemyselným využitím

Poradíme pri projektovaní prevádzok. Dodané stroje sprevádzkujeme, zaškolíme personál, servisujeme.

Naši spokojní klienti