Stroje pre chemické čistenie
a finalizáciu odevov a textílií

Líder
v alternatívnych
rozpúšťadlách​

Divízia stroje
na čistenie odevov
a textílií

Okrem toho stroje rady: Vortex a F Series používajú ako rozpúšťadlo perchlóretylén. Spoločnosť produkuje stroje s kapacitou nakladania odevov a textílií od 10 kg – 80 kg. 

Priateľ k prírode i človeku​

Spoločnosť Firbimatic má nekompromisnú politiku, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia používaním ekologických technológií a rozpúšťadiel. Pokračujúcim výskumom a vývojom s využitím najnovších technológií a technického dizajnu firmy Firbimatic ponúkajú dnes ekologicky bezpečné čistiace stroje. Pri starostlivom zohľadnení environmentálnych problémov firma Firbimatic navrhla, aby každý stroj pracoval v rámci prísnych pokynov, pričom zostal veľmi jednoduchý pre prevádzku a údržbu zákazníka. Čistiace stroje Firbimatic zároveň chránia životné prostredie a sú priateľmi oboch prírody aj človeka.

Spoľahlivý
v úprave a finalizácii odevov a textílií

Spoločnosť Cocchi je dlhoročným výrobcom profesionálnych strojov na detašovanie a žehlenie odevov a textílií od jednoduchých žehliacich stolov až po stroje kompletne riadené elektropneumaticky. Rozsah a všestrannosť produktov spoločnosti Cocchi dovoľujú kompletne  splniť Vaše profesionálne požiadavky. Aktuálne Cocchi produkuje viac ako 22 modelov strojov – detašovacie stoly, žehliace stoly, lisy, finišéry („panenky“), rotor kabinety. V závislosti od potrieb Vašej prevádzky môžu byť stroje vybavené vyvíjačmi pary a kompresormi.

Precízny v balení
textílií a odevov

Najlepší partner v chemických produktoch

Spoločnosť Delta P. B. sa špecializuje na výrobu chemických produktov a príslušenstva pre chemické čistiarne odevov a textílií. Rozmanitosť produktov spoločnosti Delta P. B. dokáže uspokojiť každého zákazníka. V súčasnosti vyrába spoločnosť Delta P. B. detašovacie a pred-detašovacie prostriedky, zosilňovače čistenia pre zákazníkov používajúcich perchlóretylén ale aj alternatívne rozpúšťadlá, ďalej drôtené vešiaky aj s príslušenstvom, široký sortiment kief, potreby pre označovanie a balenie, vozíky a stojany („štendre“).