Stroje pre čistenie kovových
a iných povrchov

Líder
v alternatívnych rozpúšťadlách

Divízia stroje
na čistenie kovov

Stroje môžu pracovať s rozpúšťadlami (modifikovaný alkohol, alifatické a chlórované uhľovodíky, pre špeciálne riešenia aj iné) a s vodou. Divízia navrhuje a vyrába automatické a poloautomatické nakladacie a vykladacie systémy. Všetky stroje spĺňajú platné emisné normy v EÚ.