Novinky

zo sveta chemického čistenia odevov,
prania bielizne a odmastňovania kovov

Nová rada čistiarenských strojov Firbimatic

Predstavujeme novú radu čistiarenských strojov na chemické čistenie odevov spolupracujúcich s novým alternatívnym a ekologickým rozpúšťadlom SENSENE od firmy Safechem.